MORAVOVÁ, Tereza. Současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce Šerák, Michal.
Uložit do Citace PRO