HAMANOVÁ, Sabina. Inovace kořenových čistítern odpadních vod. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí. Vedoucí práce Hudcová, Tereza.
Uložit do Citace PRO