NEDVĚD, Jakub. Matematický model proudění ovlivněného cirkulačními vrty. Diplomová práce, vedoucí Mls, Jiří. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky.
Uložit do Citace PRO