GWUŽĎOVÁ, Markéta. Výběr parfémů a jejich interakce s tělesnou vůní. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Vedoucí práce Havlíček, Jan.
Uložit do Citace PRO