OKÉNKOVÁ, Věra. Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži. 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Šatava, Leoš.
Uložit do Citace PRO