RŮŽEK, Lukáš. Citizenship of the European Union: rights of EU citizens and its impact on the legal order of the Czech Republic. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra evropských studií. Vedoucí práce Jeřábek, Martin.
Uložit do Citace PRO