BENKO, Michal. Vliv saunování na změny krevního tlaku. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Laboratoř sportovní motoriky. Vedoucí práce Strejcová, Barbora.
Uložit do Citace PRO