MIENCIL, Petr. Člověk jako součást stvoření v teologii Dumitru Stăniloae. 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Institut ekumenických studií. Vedoucí práce Noble, Ivana.
Uložit do Citace PRO