BURDOVÁ, Michaela. Přírodovědný a historický pohled na oblast Dolního Poohří mezi Libochovicemi a Budyní nad Ohří. 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií. Vedoucí práce Hrouda, Lubomír.
Uložit do Citace PRO