PONOMAREVA, Varvara. Český překlad ruských transgresiv v krásné literatuře. 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií. Vedoucí práce Ivanovová, Darina.
Uložit do Citace PRO