HUSÁKOVÁ, Šárka. Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení. 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vedoucí práce Koldinská, Kristina.
Uložit do Citace PRO