BLOUDKOVÁ, Lucie. Rodinné faktory vzniku sourozeneckého incestu. 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce. Vedoucí práce Havránková, Olga.
Uložit do Citace PRO