KOLOMAZNÍK, Jan. Organ segmentation. Praha, 2014. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwaru a výuky informatiky.
Uložit do Citace PRO