ORLOVÁ, Jana. Školní vzdělávání sportovně nadaných žáků a studentů. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Kasíková, Hana.
Uložit do Citace PRO