ŠMÍDLOVÁ, Eliška. Spirituality in the drama of Tom Murphy. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglofonních literatur a kultur. Vedoucí práce Pilný, Ondřej.
Uložit do Citace PRO