DOLNÁK, Martin. Náhrada ujmy v podnikateľskom zoskupení. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Černá, Stanislava.
Uložit do Citace PRO