DVOŘÁKOVÁ, Pavla. Funkce sigma faktorů RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum. 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Pátek, Miroslav.
Uložit do Citace PRO