ZAHRADNÍČKOVÁ, Veronika. Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "The Rolling Stones: The Stories Behind the Biggest Songs"; Steve Appleford, London 2010. Bakalářská práce, vedoucí Mraček, David. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie.
Uložit do Citace PRO