PEŠEK, Filip. Šašci na českých panovnických dvorech 13.-15. století. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul. Vedoucí práce Zaoral, Roman.
Uložit do Citace PRO