BALHA, Alan. Důvody pravicové volby studentů v Praze. 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie. Vedoucí práce Císař, Ondřej.
Uložit do Citace PRO