BENDA, Jan. Čeští uprchlíci po Mnichovu v Kralupech nad Vltavou. Bakalářská práce, vedoucí Kuklík jun., Jan. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin.
Uložit do Citace PRO