VALA, Tomáš. Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku. 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství. Vedoucí práce Štanclová, Jana.
Uložit do Citace PRO