KIELKOWSKÁ, Eva. Bodové procesy odvozené od Poissonova procesu. 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky. Vedoucí práce Beneš, Viktor.
Uložit do Citace PRO