KRUMLOVÁ, Vendula. Problematika insolvenčního návrhu. 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce Pohl, Tomáš.
Uložit do Citace PRO