ŽÁKOVÁ, Tereza. Matematický model proudění podzemní vody v oblasti s cirkulačním vrtem. 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky. Vedoucí práce Mls, Jiří.
Uložit do Citace PRO