FÍLA, Jan. Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku. 2016. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. Vedoucí práce Honys, David.
Uložit do Citace PRO