SKOUMALOVÁ, Anna. Využití překladu ve výuce češtiny pro frankofonní mluvčí. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí práce Hrdlička, Milan.
Uložit do Citace PRO