SIMONOVÁ, Anna. Bernard Malamud's Selected Fiction in the Context of Black-Jewish Literary Relations. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglofonních literatur a kultur. Vedoucí práce Ulmanová, Hana.
Uložit do Citace PRO