ČAPLOVIČOVÁ, Martina. 3D morfometrická analýza tváre pacientov s Williamsovým, Noonanovej a DiGeorgeovým syndrómom. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka. Vedoucí práce Velemínská, Jana.
Uložit do Citace PRO