VINTEROVÁ, Petra. Event marketing. 2006. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie.
Uložit do Citace PRO