SOUČEK, Josef. Re-creation of a roman bath complex at Pollena Trocchia. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologii. Vedoucí práce Musil, Jiří.
Uložit do Citace PRO