LIETAVCOVÁ, Martina. Protetické vybavení po exartikulaci v kolenním kloubu. Bakalářská práce, vedoucí Šolc, Zdeněk. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapie.
Uložit do Citace PRO