PETR, Milan. Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním. Diplomová práce, vedoucí Říha, Jiří. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva.
Uložit do Citace PRO