BŘEŇ, Jan. O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie. 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky. Vedoucí práce Jirsa, Jakub.
Uložit do Citace PRO