SÁL, Petr. Vliv existencialismu na výchovu. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Syřiště, Ivo.
Uložit do Citace PRO