NEUWIRTHOVÁ, Barbora. Život dětí s médii a v médiích. Praha, 2016. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie.
Uložit do Citace PRO