JAHODOVÁ, Anna. Psaní jména a počáteční gramotnost u předškolních dětí. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul. Vedoucí práce Seidlová Málková, Gabriela.
Uložit do Citace PRO