GÁBRLOVÁ, Lucie. Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita. Diplomová práce, vedoucí Cahlíková, Lucie. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie.
Uložit do Citace PRO