NAVRÁTIL, Jan. Integrace legacy databází do soudobých informačních systémů. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství. Vedoucí práce Kopecký, Michal.
Uložit do Citace PRO