ŠANTRŮČEK, Štěpán. Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských studií. Vedoucí práce Žíla, Ondřej.
Uložit do Citace PRO