ŠŤASTNÝ, Antonín. Obraz Lucemburků v Českých učebnicích dějepisu v 19. a 20. století. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění. Vedoucí práce Doležalová, Eva.
Uložit do Citace PRO