KINTŠNEROVÁ, Marie. Změna postojů žáků středních odborných škol nechemického zaměření k chemii prostřednictvím experimentů s využitím ICT. 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie. Vedoucí práce Rusek, Martin.
Uložit do Citace PRO