BEDNÁŘ, Marek. Socialistický realismus a normalizace v archivu Československé televize v Ostravě a jejich reflexe po roce 1989. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Hrdina, Jiří.
Uložit do Citace PRO