VÁVROVÁ, Kateřina. Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze(případová studie). 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie. Vedoucí práce Čeňková, Ivana.
Uložit do Citace PRO