POKORNÁ, Markéta. Estimation and Application of the Tail Index. 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Šopov, Boril.
Uložit do Citace PRO