ASTAKHOV, Anton. Competition and Innovation: Revisiting the Relationship Using Alternative Measures of Rivalry. 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Novák, Jiří.
Uložit do Citace PRO