NOVOTNÁ, Eva. Nové technologie ve vzdělání z fenomenologického hlediska. Diplomová práce, vedoucí Hogenová, Anna. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie.
Uložit do Citace PRO