PTÁČKOVÁ, Pavla. Možnosti péče o děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností na Trutnovsku. 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí práce Klenková, Jiřina.
Uložit do Citace PRO