STODOLOVÁ, Pavla. Marketingový plán tanečního centra. Diplomová práce, vedoucí Malecha, Petr. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Management.
Uložit do Citace PRO