TAŠKÁROVÁ, Ivana. Bankovní tajemství. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí práce Kotáb, Petr.
Uložit do Citace PRO